Biologische kruiden

Brengen uw voedsel op smaak en vullen noodzakelijke tekorten van vitaminen, mineralen en antioxidanten aan; ze brengen u in balans.

Door huidige teeltwijzen, genetische modificering, veredeling en kunstmest bevat uw voedsel niet meer de componenten die er 50 jaar geleden wel in voorkwamen. Het gevolg is dat het lichaam veel natuurijke vitaminen, mineralen en antioxidanten te kort komt. Deze tekorten hebben zeerzeker hun weerslag in de gezondheid van mens en dier. Kijkt eens naar het toenemen van problemen in de gezondheid van de mens, ondanks dat de wetenschap zegt dat het beter gaat. 

Biologische kruiden kunnen het lichaam versterken doordat zij de variatie aan voeding fors uitbreiden en u zo dagelijks in balans gehouden wordt. 

Als uw voedsel uw medicijn is, dan zijn biologische kruiden zeerzeker een welkome aanvulling. 

Meer informatie